X

เกษตรกรสุโขทัยแห่ร่วมงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” อำเภอทุ่งเสลี่ยม

()

17 ก.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และโครงการพัฒนาตลาดนัดสินค้าเกษตร ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรแก่เกษตรกร

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้คำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักงานเกษตรจังหวัด บริการให้คำปรึกษาการเกษตรและขึ้นทะเบียนเกษตรกร นิทรรศการกลุ่มอารักขาพืช โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โอทอป โดยมีเกษตรกรมารับบริการจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายปรีชา  สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้กล่าวเปิดการจัดงานดังกล่าว พร้อมด้วยนายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวพบปะและแจ้งโครงการด้านการเกษตรที่สำคัญแก่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน ได้แก่ การแจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (การควบคุมการขนย้ายท่อนพันธุ์ จังหวัดสุโขทัย) โครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง ฯลฯ

ถึงแม้ว่าช่วงนี้ได้มีการคลายล๊อคดาวน์สถานการณ์ COVID-19 แล้ว แต่ภายในงานยังมีมาตรการและกฎข้อบังคับที่ยังคงรักษาไว้อยู่ โดยจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ห้ามเข้าร่วมงาน แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที มีแอลกอฮอล์เจลวางตามจุดต่างๆ และสวมหน้ากากอนามัยเข้างาน เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน