X

ชาวนาลงขันเรี่ยไรเงินเป็นค่าน้ำมันสูบน้ำช่วยนาข้าว

ชาวบ้าน2 ตำบล ใน 2 อำเภอ นอกเขตชลประทาน ลงขันเรี่ยไรเงินเป็นค่าน้ำมัน สูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ช่วยนาข้าวที่ประสบปัญหาฝนแล้ง ขาดแคลนน้ำเกือบ 3000 ไร่

โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า บ้านหัวดง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร เร่งทำการสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ส่งต่อไปยังคลองระบายน้ำ ที่ห่างจากแม่น้ำน่านในระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อช่วยเหลือชาวนา ในพื้นที่ ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร และ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เกือบ 3000 ไร่ หลังประสบปัญหาขาดน้ำ จากฝนแล้ง โดยการสูบน้ำในครั้งนี้ ชาวนาต้องทำการลงขัน รวบรวมเงิน เป็นค่ากระแสไฟฟ้า จากการสูบน้ำ ในอัตราไร่ละ 300 บาท เพื่อสูบน้ำลงคลอง ที่ดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำแล้วเสร็จ

นายวันชัย แสนราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ระบุว่า คลองส่งน้ำ ที่ดำเนินการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง พึ่งแล้วเสร็จ และ งบประมาณจากทางภาครัฐ ที่จะมาอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่ากระแสไฟฟ้า ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทางกลุ่มชาวนาที่ประสบปัญหา ข้าวขาดน้ำ จึงรวมตัวกัน เพื่อขอใช้น้ำจากคลองส่งน้ำ จึงทำการลงขัน จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ในอัตรา ไร่ ละ 300 บาท ซึ่งมีชาวนา ยินยอมทำการสูบน้ำ 2900 ไร่ เพื่อนำน้ำล่อเลี้ยงข้าวนาปี ที่กำลังขาดแคลนน้ำ

สำหรับพื้นที่นาข้าว ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร และ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ของเกษตรกรชาวนา โดยหลังจากสภาวะฝนแล้ง ส่งผลทำให้ต้นข้าวไม่เจริญเติบโต เนื่องจากขาดน้ำ ชาวนาจึงต้องรวมตัว เพื่อหาแหล่งน้ำ เพื่อให้ข้าวนาปี มีน้ำในการบำรุงรักษา ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ ก็ตาม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน