ประกาศพื้นที่ช่วยเหลือฝนแล้ง 2 อำเภอ กว่า 1 แสนไร่

ปัญหาฝนแล้ง  พื้นที่การเกษตร กว่า 1 แสนไร่ ขาดน้ำ สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพิจิตร ประกาศพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  2 อำเภอ 9 ตำบล 110 หมู่บ้าน 6,745 ครัวเรือน พืชผลการเกษตรเสียหาย  107,784 ไร่

จากสถานการณ์สภาวะฝนแล้ง ทิ้งช่วงเวลานาน ส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรนาข้าว ของเกษตรกร เสียหาย เนื่องจากขาดน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปี และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวนมาก เกิดความแห้งแล้ง จนทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย

ส่าสุดทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพิจิตร ได้ลงสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งประกาศพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ฝนแล้ง จำนวน 2 อำเภอ ที่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน และ เป็นพื้นที่สูง  คือ อำเภอดงเจริญ และ อำเภอทับคล้อ  รวม   9 ตำบล 110 หมู่บ้าน 6,745 ครัวเรือน พืชผลการเกษตรเสียหาย  107,784 ไร่ เพื่อนำงบประมาณ ตามระเบียบการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

ขณะที่ทางจังหวัดพิจิตร ยังคงติดตามสถานการณ์ ฝนแล้ง ที่ส่งผลกระทบ ทั้งใน 12 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ของประชาชน เนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตร และ น้ำอุปโภค ของประชาชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น