ไหว้ครู สุดแนว วัยโจ๋! บูชาครูด้วยหัวเทียน

ที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพิจิตร ทางวิทยาลัย จัดให้มีการประกอบพิธีไหว้  ที่ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ โดยนักศึกษาระดับชั้นอาชีวะ ได้มีการจัดทำพานไหว้ครูในแบบของแผนกที่ตัวเองเรียนสุดแนว โดนใจวันรุ่น โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่าง ต่างนำเครื่องมือช่าง ของแต่ละแผนก ทั้ง เบรกเกอร์ คัทเอาท์ไฟฟ้า และที่แปลกตาที่สุดก็พานไหว้ครูประดิษฐ์จากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่มาตกแต่งในพานไหว้ครู โดยนักศึกษาได้นำเอาชิ้นส่วนของบางส่วนของรถจักรยานยนต์เช่น เสื้อสูบ ลูกสูบ หัวเทียน สเตอร์ จานเบรก ท่อและวงล้อ มาประกอบเพื่อทำพานในพิธีไหว้ครู ในปีนี้   โดยภายในงาน ทางคณะครู และ อาจารย์ ก่อนที่ จะประกอบพิธีไหว้ครู  แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้

 

สำหรับพิธีไหว้ครู ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา  การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น