ปล่อยปลา 3 แสนตัว ฟื้นฟู หลังวิกฤตน้ำแล้ง

ประชาชนร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารกับชาวบ้าน นอกจากการทำการเกษตร พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชาชน และ เยาวชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ

 

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกับข้าราชการผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วนปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงแหล่งน้ำคลองข้าวตอกแม่น้ำเก่าพิจิตร ตำบดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  กว่าจำนวน 300,000 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ปลายี่สก และปลานวลจันทร์ ปลานิลแดงและกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชน ร่วมมือกันอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำ  โดยเลือกจับปลา ที่ได้ขนาด และใช้เครื่องมือจับปลาตามกฏหมาย  เพื่อเป็นการเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมทั้งเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่ชุมชน เพิ่มพูนอาหาร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนงบประมาณ ในการ ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชาชน และ เยาวชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ

สำหรับปลานานาพันธ์ ที่ปล่อยในครั้งนี้ เมื่อโตขึ้น นอกจากจะเป็นอาหารของคนพิจิตรแล้ว ยังเป็นอาหาร เป็นการเพิ่มปริมาณปลาและคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ในแหล่งน้ำที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจากระดับน้ำที่ลดลงก่อนหน้านี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น