อสม.พิจิตร ปลูกต้นรวงผึ้งแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10

อสม.พิจิตร ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณโดยรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร (บึงสีไฟ) อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีระหว่าง อสม.พิจิตร ให้กับชาวชุมชน จากการปลูกและดูแลต้นไม้เหล่านี้ให้เติบโต นับเป็นการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น