แล้ง กล้วยยืนต้น รอวันตาย!!!

เกษตรสวนกล้วยพิจิตร ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ต้นกล้วยที่ปลูกไว้ ยืนต้นตายจากปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ส่งผลกระทบแหล่งสวนกล้วยที่กำลังให้ผลิตเหี่ยวเฉาแห้งตาย ผลผลิตเสียหายจากขาดน้ำ

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงทวีความรุนแรง จนสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดย ความรุนแรงของภัยแล้งส่งผลให้ สวนกล้วยของเกษตรกร ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร  กว่า 5 ไร่   มีลักษณะลำต้นและใบแห้งเหี่ยวเฉา เนื่องจากขาดน้ำเป็นเวลานาน แหล่งน้ำต่างๆ เริ่มแห้งขอด จนเกษตรกรชาวสวนกล้วยต้องปล่อยให้ยืนต้นตายจากภัยแล้ง เนื่องเป็นพื้นที่ห่างไกลแหล่งพื้นที่น้ำในระบบชลประทาน ทำให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกร ที่ทำการปลูกเพื่อหวังสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง

สำหรับการปลูกกล้วยเป็นพืชทดแทนการทำนาเป็นสิ่งที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนิยมกันมากเพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่ไม่สามารถทำนาได้เนื่องจากกลารปลูกต้นกล้วยใช้น้ำไม่มาก แต่ในปีนี้อากาศร้อนจัดและปริมาณน้ำไม่เพียงพอประสบปัญหาซ้ำเนื่องจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงในปีนี้ส่งผลให้ พืชสวนหลายชนิดต้องถูกปล่อยให้แล้งตาย เนื่องจากขาดแหล่งน้ำมาดูแลบำรุงรักษา ในช่วงหน้าแล้ง.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น