พิจิตรพรรคไทยรักษาชาติเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งแรกหลังปลดล็อค

พิจิตรหัวหน้าพรรค พร้อมแกนนำ พรรคไทยรักษาชาติ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน เป็นจังหวัดแรกของการรับฟังความคิดเห็นส่วนภูมิภาค  ชูนโยบายแก้ปัญหาเพื่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของจังหวัด

ที่ศูนย์ประสานงานพรรคไทยรักษาชาติ  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ร้อยโทปรีชาพล  พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ และนายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ พร้อมแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ เดินทางมารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนที่ร่วมเวทีกว่า 200 คน  โดยมีแกนนำของพรรคในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เช่น นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์  อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม  และนางสาวสุณีย์  เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติต้อนรับและร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น  เนื้อหาของเวทีการรับฟังปัญหา พูดคุยถึงปัญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของจังหวัดพิจิตรและบึงสีไฟแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรที่ขาดความสวยงามแม้ว่าจะมีการพัฒนาแต่ไม่ถูกทาง  รวมไปถึงชาวสวนในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้แหล่งใหญ่ของประเทศ โดยปัญหาที่ชาวบ้านนำเสนอส่วนใหญ่คือปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะขยับสูงขึ้นแต่ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  ปัญหาที่ดินในเขตอำเภอสาเหล็กซึ่งถูกคืนผืนป่าทั้งที่เป็นพื้นที่มีโฉนด   ปัญหาบัตรคนจนที่ผู้ได้ประโยชน์เป็นร้านค้าขนาดใหญ่  ร้านค้าขนาดเล็กล่มสลาย  ปัญหาน้ำทั้งน้ำท่วมภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ต้นทุนการผลิต ราคาปุ๋ย ยา ที่สูงเกินความเป็นจริง  ยาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่

ร้อยโทปรีชาพล  พงษ์พานิช  หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติกล่าวว่าที่ได้พาขณะเดินทางมาเพื่อจะมารับฟังปัญหา และมารับฟังความติดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรโดยชูนโยบายแก้ปัญหาเพื่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของจังหวัดซึ่งเป็น ปัญหาใหญ่ของประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรคือปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นได้มีการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคไทยรักษาชาติที่จัดขึ้นบริเวณลานดิน  ภายในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร   โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ นายณัฐวุฒิ  ไสยเกื้อ  นายพายัพ  ปั้นเกตุ  พร้อมแกนนำของพรรคอีกกว่า 10 คน  ร่วมปราศรัยท่ามกลางประชาชนที่ร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน  บรรยากาศของการปราศรัยแกนนำพรรคต่างสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศรัย โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลปัจจุบันที่ทำให้ประเทศแย่ลงทั้งระบบเศรษฐกิจ   ความเป็นอยู่ของประชาชนแย่ลง  ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของจังหวัดพิจิตรที่ราคาตกต่ำ เน้นย้ำนโยบายพรรคการเมืองเพื่อประชาธิปไตย เพื่อรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย

พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัวผู้สมัครของพรรคไทยรักษาชาติ ทั้ง 3 เขต  ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์  อดีต ส.ส.ที่ย้ายจากพรคชาติไทยพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2  นายปุณยวัจน์   เหลืองวิจิตร อดีต สจ.เขตอำเภอสามง่าม   เขตเลือกตั้งที่ 3 นางมิ่งขวัญ  พุกเปี่ยม  ประธานชมรมโรงสี จังหวัดพิจิตร ประธานชมรมสตรีจังหวัดพิจิตร

 

นายณัฐวุฒิ  ไสยเกื้อ ประธานคณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติ ปราศรัยว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสปราศรัยพบประกับประชาชนในเวทีกลางแจ้งที่มีประชาชนมากมายขนาดนี้ หลังจากที่ต้องยุติบทบาทลงหลังจากการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 57  สิ่งที่อยากบอกเล่าให้กับประชาชนคือความยากลำบากในการต่อเสื้อเพื่อประชาธิปไตยนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก และกล่าวถึงเหตุผลของการย้ายจากพรรคเพื่อไทยมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติ เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการเมืองเนื่องจากพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคที่รวมกันระหว่างคนรุ่นใหม่ กับคนรุ่นเก่า  ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ โดยเน้นย้ำถึงความเป็นประชาธิปไตย

ด้านนายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ  ปราศรัยถึง ความผิดพลาดของการบริหารบ้านเมืองที่ล้มเหลวของรัฐบาลปัจจุบันที่มาจากการทำรัฐประหารที่จะไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งผิดกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  ทำให้ประเทศชาติแย่ลง รวยกระจุก  จนกระจาย  เศรษฐกิจย่ำแย่ อาชญากรรม และสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงกล่าวถึงการดำเนินงานของพรรคไทยรักษาชาติว่าการทำงานนอกจากโครงการเดิมที่ทำแล้ว ยังเน้นการรับฟังปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด อย่างเช่นที่พิจิตร ปัญหาราคาข้าว  ผลไม้ตกต่ำ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ  ยาเสพติด  ที่ทำกินเป็นต้น

สำหรับการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งแรกของพรรคไทยรักษาชาติ จัดขึ้นที่อำเภอตะพานหินเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังการปลดล็อกทางการเมือง โดยครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวการทำงาน ผู้บริหาร ของพรรคไทยรักษาชาติแล้ว ยังเป็นการเปิดตัวผู้สมัครทั้ง 3 เขตของจังหวัดพิจิตร  โดยประเด็นที่นาจับตามองอีกอย่างหนึ่งคือสถานที่ในการปราศรัยที่ใช้พื้นที่อำเภอตะพานหิน ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของนายนาวิน  บุญเศรษฐ ว่าที่ผู้สมัครอีก 1 คนที่คาดว่าจะลงสมัครในเขต 2 ของจังหวัดพิจิตร เนื่องจากนายนาวิน เป็นอดีต ส.ส.ที่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่เปลี่ยนแนวทางออกจากพรรคเพื่อไทย ไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาแทน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น