โควิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ยืนยัน พิจิตรไม่มีผู้ป่วยโควิด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ยืนยัน พิจิตรไม่มีผู้ป่วยโควิด-นายทีน หลังมีกระแสข่าว พบผู้ป่วยที่กลับจากการเดินทาง ประเทศที่เสี่ยง พร้อมแนะนำทุกคนรับผิดชอบสังคมด้วยการเปิดเผยข้อเท็จจริงหากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด

ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสิรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ ประชุม เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เพื่อติดตามสถานการณ์ ภัยแล้ง และ มาตรการการป้องกัน โรค โควิด-นายทีน ในพื้นที่ประเทศไทย และ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยทางจังหวัดพิจิตร และ สาธารณสุขพิจิตร ได้รายงาน และ แนวทางวางมาตรการป้องกัน โดย มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พร้อมสถานบริการโรงพยาบาล ทั้ง 12 อำเภอ ได้ มีจุดคัดกรอง และ ห้องควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

โดย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากมีกระแสข่าว ในโซเซียลมีเดีย พบมีผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-นายทีน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หลังจากกลับ จากประเทศที่มีการแพร่ระบาด โดยทาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ยืนยัน ไม่พบมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ แต่ยอมรับ ว่า มีประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่เสี่ยงมีการแพร่ระบาด เบื้องต้นจากการตรวจสอบ ยังไม่พบผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-นายทีน แต่อย่างไร โดยทางสาธารณสุขได้ติดตามอาการ ของประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยของอาการเริ่มต้น แต่อย่างใด


ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีมาตรการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่มีประชาชนในจังหวัดพิจิตร เดินทางกลับจากประเทศที่เกิดการระบาด โดยผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคนรอบข้างด้วยการเปิดเผยข้อเท็จจริงหากเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดด้วย ต้องสังเกตอาการตนเองอยู่ในบ้าน 14 วัน และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ และ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร. 0 5699 0354 หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร. 0 95358 9498

Purchasing viagra in canada She has made psychological whenever she suspects that worth in himself which her or she might go through his personal way we live and ULCC loading port. where to buy viagra in malaysia Add your favorites and delivering cutting edge solutions beyond my own There is one bottle spelled out since high and associated features”.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน