รองผู้บัญชาการทหารบก ติดตามปัญหาภัยแล้ง

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก  และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่บริเวณริมแม่น้ำพิจิตร หน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ให้กับเกษตรกร ที่ปลูกส้มโอสร้างรายได้ โดยการลงพื้นที่เพื่อรับฟัง ปัญหาจากประชาชน และเกษตรกร ที่ใช้น้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร จากกรมทหารช่าง เพื่อช่วยเหลือ ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอื่นที่ประสพปัญหาภัยแล้ง

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก  ระบุว่า จากปัญหาภัยแล้ง ทางทหารกองทัพบก ได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชน  เบื้องต้น แนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางกองทัพบก โดยกรมทหารช่าง ที่มีเครื่องจักรกล ในการลำเลียงน้ำดื่ม เจาะบ่อบาดาล  รวมถึงโครงการขุดลอก โคก หนอง บึง เป็นแหล่งกักเก็บแหล่งน้ำตามโครงการ ที่ทางหน่วยงานร้องขอ ซึ่ง ทางกองทัพบก ยืนยันช่วยเหลือประชาชน เต็มที กับปัญหาภัยแล้ง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น