X

หยุดยาวนี้!! ห่มผ้าพระบรมธาตุสวี ชมวัฒนธรรมปักษ์ใต้

ชุมพร- หยุดยาวนี้ ห่มผ้าพระบรมธาตุสวี ชมวัฒนธรรมปักษ์ใต้

ที่วัดพระบรมธาตุสวี อ.สวี จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุสวีท”  โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มีนางสาวพัชนี สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร รายงานว่า”โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีของจังหวัดชุมพร(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) ในนาม”ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สืบสารประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุสวีที่ชุมพร” ณ เวทีกลางวัดพระธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ กล่าวว่า”จังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ และมีชื่อเสียง มีเรื่องเหล่าทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะยุคอาณาจักรศรีวิชัย ในราวศตวรรษที่ 13- 17 ที่มีหลักฐานบงบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศาสนา และวัฒนธรรม คือพระบรมธาตุสวีซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 และชุมพรเป็นหนึ่งในเมือง สิบสองนักษัตรของอาณาจักรนครศรีธรรมราช อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีมรดกทางประเพณี และวัฒนธรรมที่งดงามผ่านวิถีชุมชนท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวอัน เป็น อัตลักษณ์ของเมืองชุมพร และยังมีประเพณีที่สำคัญสืบต่อกันมา คือพิธีสมโภช  และพิธีห่มผ้าพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นในวัน อาสาฬหบูชาของทุกปี จึงเป็นมนต์เสน่ห์ให้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ แวะเวียนมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรอยู่ตลอดเวลา และขอขอบคุณทุกภาคส่วน  วัดพระบรมธาตุสวี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพน อำเภอสวี องค์การบริหารส่วนตำบลสวี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่รวมจัดงาน ร่วมเป็นแรงผลักดัน ให้งานสำเร็จได้ในวันนี้

นางสาวพัชนี สภา วัฒฯธรรมจังหวัดชุมพร กล่าวว่า”วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสืบสานมรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรม เสริมสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และยกระดับการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดชุมพร และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร โดยจัดให้มี พิธีสมโภชและพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และประวัติแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และมีประชาชนรวมใจจำนวนมากเข้าร่วมรำสักการะพระบรมธาตุสวี กิจกรรมลานวัฒนธรรมการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง”ชุมพรจรัสฟ้า นคราแห่งวัฒนธรรม” และการแสดงของศิลปิน เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน