X

ทะลุล้าน!! ตลาดใต้เคี่ยม ดังทะลุ สำนักนายกฯใช้เป็นต้นแบบ

ชุมพร-ทะลุล้าน!! ตลาดใต้เคี่ยม ดังทะลุ สำนักนายกฯใช้เป็นต้นแบบ

ที่ ตลาดใต้เคี่ยม หมู่ที่ 1 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร. พัฒนาการ อ.ละแม นายนรินทร์ พันธ์เจริญ กำนัน ต.ละแม นายวณิพงศ์ มุนีน้อย อดีต นอภ.ละแม ผู้ร่วมก่อตั้ง”ตลาดใต้เคี่ยม” ให้การต้อนรับ คณะจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสมือน ผอ. สำนักกองในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 33 คน จาก 30 หน่วยงาน ที่เดินทางมายัง จ.ชุมพร เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการของการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในส่วนของ อ.ละแม ได้เดินทางไปยัง บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม มี พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม, กลุ่มที่ 2 บ้านหาดสูง หมู่ที่ 3 ตำบลละแม มี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ที่ปรึกาาด้านการตรวจราชการ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และ กลุ่มที่ 3 บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 19 ตำบลละแม มี นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกาาด้านการตรวจราชการ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครั้งนี้ เป็นการนำผู้ตรวจราชการระดับกรมมาศึกษา ดูงานเพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาทักษะสมรรถนะเกี่ยวกับการตรวจราชการ ซึ่งจากการลงพื้นที่บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม ซึ่งมี ตลาดใต้เคี่ยม ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้การนำของผู้นำท้องท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสร้างจุดขาย และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการ ของพี่น้องประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เป็นเชิงนโยบายก็จะได้นำไปผลักดันแก้ไขกันต่อไป

ตลาดใต้เคี่ยม ที่กำลังโด่งดังไปทั่วประเทศในเวลานี้ เป็นตลาดที่สร้างจากวัสดุจากธรรมชาติ ทั้ง ตัวโรงเรือน หลังคา ตั้งอยู่ใต้ต้นเคี่ยมจำนวนมาก รวมถึงอยู่ใกล้กับชายทะเล แม่ค้าจะแต่งกายย้อนยุค สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ที่หายกินยาก  ภาชนะที่ใช้ก็จะนำมาจากวัสดุตามธรรมชาติ เช่นใบตอง ใบไม้ ในแต่ละสัปดาห์ จะมี นทท. หลายพันคนเดินทางมาเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนละแมได้มากถึงอาทิตย์ละกว่าล้านบาท

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน