X

มหกรรม กระท่อมชุมพรดันก้านแดง สู้เศรษฐกิจ

ชุมพร  มหกรรม กระท่อมชุมพร ดันก้านแดง สู้เศรษฐกิจ

 

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร” เพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร และประชาสัมพันธ์พืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงชุมพรให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, หัวหน้าส่วนราชการ, เกษตรกรและประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร มีศักยภาพที่เหมาะสมในการปลูกพืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดง ซึ่งหากมีllการส่งเสริมการปลูกและประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของพืชกระท่อมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชุมพร สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้กระท่อมให้เป็น ‘พืชเศรษฐกิจ’ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย และเสริมเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันการปลูกพืชกระท่อม ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เพราะอยู่ในช่วงทดสอบตลาด ดังนั้น เกษตรกรที่สนใจหันมาลงทุนปลูกพืชกระท่อม ต้องวางแผนเพื่อตัดสินใจในการปลูกอย่างรอบคอบ เพราะนอกจากการตอบรั

ชุมพร จัดมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กระท่อมไทยข…บความต้องการในระยะแรกแล้ว ยังมีเงื่อนไขสำคัญคือเงินลงทุนในการเริ่มปลูก เงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะเวลาคืนทุน และความเสี่ยงของราคาขาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้านการปลูก การดูแลรักษา มาตรฐานพืชกระท่อม การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โอกาสกระท่อมไทยในตลาดโลก นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับพืชกระท่อม ตลอดจนการแปรรูป ซึ่งจะทำให้ผลผลิตพืชกระท่อมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

 

ด้าน นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรปลูกพืชกระท่อม 3,921 ราย โดยเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชกระท่อม สายพันธุ์ก้านแดง มากถึงร้อยละ 95.87 คิดเป็นพื้นที่ปลูกประมาณ 3,943 ไร่ และมีแนวโน้มที่จะปลูกเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดชุมพรจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้พืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงชุมพร เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชุมพร จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร จัดงานมหกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์พืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงชุมพร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และเพื่อให้เกษตรกรได้นำเอาความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยหนุนเสริมให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ เกี่ยวกับกระท่อมก้านแดงชุมพร และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร การประกวดต้นกระท่อมพันธุ์ดี “ก้านแดงชุมพร” ไก่ชน วัวชน การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน