X

ช่วยชาวสวนมังคุด ปี 2564 จบสวย ราคาดีดขึ้นต่อเนื่อง

ชุมพร-ช่วยชาวสวนมังคุด ปี 2564 จบสวย ราคาดีดขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 ที่ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินสถานการณ์ผลไม้จังหวัดชุมพร เนื่องจากการที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 มีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเกษตรระดับจังหวัดพิจารณาดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดชุมพรปีการผลิต 2562 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดในจังหวัดชุมพร ที่ได้รับผลกระทบจากราคามังคุดตกต่ำมีพ่อค้าคนกลางเข้าร่วมการประมูลน้อยรายเนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงานและตะกร้าไม่เพียงพอกับปริมาณมังคุดที่ออกสู่ตลาดเกิดการกระจุกตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส covid-19

ซึ่งที่ประชุม คพจ. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้จังหวัดดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพรที่ประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำโดยให้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือสิ้นสุดการดำเนินโครงการเมื่อคณะทำงานประเมินสถานการณ์ผลไม้จังหวัดชุมพรมีความเห็นให้หยุดดำเนินการ เมื่อสถานการณ์การผลิตและและการตลาดมังคุดที่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว การดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 16 กลุ่มได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตมังคุดจากจังหวัดชุมพรไปจังหวัดปลายทางจำนวน 10 กลุ่มปริมาณมังคุดรวม 579,704 ตัน ซึ่งได้เชื่อมโยงมังคุดไปจังหวัดปลายทางในภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขณะนี้สถานการณ์มังคุดของจังหวัดชุมพรเข้าสู่ภาวะปกติปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงราคามังคุดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการซื้อขายมังคุดสามารถซื้อขายได้ตามปกติคณะทำงานประเมินสถานการณ์ผลไม้จังหวัดชุมพรได้ประชุมหารือร่วมกันในวันนี้เห็นควรให้หยุดการรวบรวมผลผลิตและการกระจายจากแหล่งผลิตจังหวัดชุมพรไปยังจังหวัดปลายทางเพื่อขอรับการสนับสนุนการบริหารจัดการในอัตรากิโลกรัมละ 3 บาทตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดชุมพรปีการผลิต 2556 4 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน