X

โลกใต้น้ำ!!หมู่เกาะชุมพร เปิดเส้นทางใต้น้ำไม่รบกวนธรรมชาติ

ชุมพร-โลกใต้ทะเล!!หมู่เกาะชุมพร เปิดเส้นทางใต้น้ำไม่รบกวนธรรมชาติ

วันนี้ ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดโครงการ เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้น้ำ จังหวัดชุมพร ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบมราชาภิเษก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) , นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้พัฒนาพร้อมกำหนดเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้น้ำ ของจังหวัดชุมพร ระยะทาง ประมาณ 300 เมตร ตามแนวปะการัง ซึ่งมีสถานีทั้งหมด 20 สถานี มีธรรมชาติและทรัพยากรที่สวยงามระหว่างเส้นทาง เป็นเส้นทางดำน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว

นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอ โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง โดยดำเนินการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ แห่งละ 1 เส้นทาง

โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้น้ำ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีระยะทาง ประมาณ 300 เมตร ในเส้นทางตามแนวปะการัง ซึ่งมีสถานีทั้งหมด 20 สถานี มีธรรมชาติและทรัพยากรที่สวยงามระหว่างเส้นทาง ซึ่งการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้น้ำ เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในบริเวณแนวปะการังเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะถูกกำหนดให้ดำน้ำในบริเวณที่เหมาะสม และมีการให้ความรู้โดยใช้แผ่นข้อมูลกันน้ำที่แสดงรายชื่อสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง พร้อมเนื้อหาทางวิชาการในการสื่อนำนักท่องเที่ยวให้เข้าใจถึงความสำคัญของ แนวปะการัง ตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการังอย่างยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน