X

กาญจนบุรี หนอนกระทู้หอม กัดกินต้นมันสำปะหลังเสียหายเกือบ 10,000 ไร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน

จากกรณีที่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง หลายอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ อำเภอด่านมะขามเตี้ยได้รับความเดือดร้อนจากหนอนกระทู้หอม กัดกินต้นมันสำปะหลังเสียหายไปแล้ว 7,798  ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 659 รายวันที่ 15 มิถุนายน นายวีระศักดิ์  สุขทอง หัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัด กิจกรรมจิตอาสากำจัดหนอนกระทู้ในไร่มันสำปะหลัง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร จิตอาสา 904 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ).  สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นสังขละบุรี ทองผาภูมิ และศรีสวัสดิ์ และเกษตรกร ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจับหนอนกระทู้หอมกัดกินต้นมันสำปะหลัง โดยแต่ละคนจับหนอนกระทู้ใส่ถุงและมอบให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ) เพื่อเป็นการทำลายวงจรหนอนกระทู้ในเบื้องต้น จากนั้นกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำไปเพราะเชื้อเพื่อนำมาใช้ประในการกำจัดหนอนกระทู้หอมที่มากัดกินทำลายไร่มันสัมปะหลังในระยะยาว ต่อไปสำหรับพันธุ์มันสำปะหลังที่พบการระบาด ได้แก่ ku50 ,ระยอง 5 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ) ได้แนะแนวทางวิธีการปฏิบัติเมื่อพบหนอนกระทู้หอมกัดกินมันสัมปะหลัง ดังนี้1.เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลงให้เก็บ และนำมาทำลายพร้อมกำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลง และบริเวณรอบแปลง

2.ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเลือกสารชนิดใด ชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร เช่น , คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร , เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร หากการระบาดของหนอนลดลงให้ควบคุมด้วยชีวภัณฑ์ โดยฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bt) อัตรา 80 มิลลิลิตรผสมน้ำ 20 ลิตร หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้ว 15 วัน

3.ในเบื้องต้นได้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.)ในพื้นที่หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อนำงบประมาณของ อปท.มาจัดซื้อสารเคมี สนับสนุนแก่เกษตรกรกำจัดหนอนกระทู้หอมดังกล่าวโดยเร่งด่วนและในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ) จะนำแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น มวนพิฆาต และ มวนเพชฌฆาต มาปล่อยในพื้นที่ ที่มีหนอนกระทู้หอมที่มากัดกินทำลายต้นมันสำปะหลัง  เพื่อให้ มวนพิฆาต และ มวนเพชฌฆาต ทำลายหนอนกระทู้หอม ต่อไป.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน