X

อ.หนองปรือ จัดงานประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง ที่สืบทอดมายาวนาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลหนองปรือ ได้บูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้งและภูมิปัญญาอันดีอำเภอหนองปรือ ระหว่างวันที่ 15–17 เมษายน 2567

ที่ บริเวณวัดหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง โดยมีนายแผน สุขแสวง นายอำเภอหนองปรือ กล่าวต้อนรับ และนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองปรือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประเพณีอันดีงามดังกล่าวยังคงอยู่ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีความรักความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอำเภอหนองปรือ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวที่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ หรือจะเรียกกันว่าลาวเวียง และมีความเชื่อว่าปราสาทเป็นของสูง เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ และความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงการถวายน้ำผึ้งเป็นพุทธบูชาจะได้รับอานิสงส์ของผลบุญมาก ดังนั้นจึงทำให้ในช่วงเดือนเมษายนประชาชนชาวอำเภอหนองปรือจะออกหาน้ำผึ้งมาถวายพระสงฆ์ ส่วนรังผึ้งก็จะนำไปเคี่ยวเพื่อทำเป็นเทียนจุดบูชาพระและถวายพระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาธรรมะ และอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปแกะสลักสำหรับตกแต่งปราสาทให้สวยงาม และแห่รอบหมู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นก็นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จนเป็นประเพณีประจำถิ่นของประชาชนชาวอำเภอหนองปรือ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่ออย่างยาวนาน รวมทั้งได้รับการบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของกาญจนบุรีให้คงอยู่สืบไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน