X

ตำรวจเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ออกแก้ไขปัญหาการจราจร สั่งห้ามนำสิ่งของมาวางบนทางเท้าและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256 7 พลตำรวจตรี นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี สั่งการให้พันตำรวจเอกสุรยุทธ เมฆมังกร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย พันตำรวจโทมงคล พรหมเมศร์ รองผู้กำกับการจราจรเมืองกาญจนบุรี พันตำรวจโทโชคชัย ไทยเจริญ สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ร่วมกับประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณซอยร้านสีฟ้า ตลาดผาสุก ซอยหมอเสียม ทางลงริมน้ำและโค้งประปา

เนื่องจากประชาชนที่ใช้รถและใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนจากการจอดรถกีดขวางการจราจรและการวางสิ่งของบนทางเดินรถทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดไม่ได้รับความสะดวกในเส้นทางเดินรถ โดยทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จึงได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและร้านค้าผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขอให้ปฏิบัติตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2565

เพื่อลดปัญหาการจราจรและเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงแจ้งให้ผู้ที่ใช้บริการปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรกำหนดเรื่องการจอดรถและห้ามนำสิ่งของมาวางบนทางเดินรถทั้งนี้งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน