X

กาญจนบุรี ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายฉกาจ ฮาศาสนา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรี (รักษาการนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี) ประธานประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ชี้แจ้งข้อราชการ งานนโยบายภาครัฐ ในแต่ละหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์งานงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว สำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านในระบบ Thai QM และทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ส่ง นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา เสนอขื่อเข้ารับการประกวด กำนันแหนบทอง

โดยมี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลช่องสะเดา ประชุมรับข้อราชการงานต่างไปตามนโยบายภาครัฐ

ซึ่ง นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาข้างป่าออกนอกพื้นที่นั้น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.ห้องประชุมองต์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ทางนายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาลงพื้นตำบลช่องสะเดา รับฟังปัญหาและติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน