X

ต.ช่องสะเดา จ.กาญจนบุรี จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมแนะชาวบ้านให้นำขยะอันตรายมาแลกไข่

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หมู่ 5 บ้านแก่งปลากด ประชุมประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ครั้งที่ 2/2566 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ผู้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องนำมากำหนดแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2566-2570) ครั้งที่2/2566 และประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ป้าย ที่ดิน การนำขยะอันตรายมาแลกไข่ การคัดแยกขยะแห้งและขยะเปียก ชี้แจงการทำโครงการธนาคารขยะ นายชัยสิทธิ์ จารชฎา ประธานกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า เขต 5 ต.ช่องสะเดา จ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงานด้านนั้นๆ ด้านงบประมาณการจัดทำโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากที่สุด และหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทำฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชื่นให้กับพื้นป่าและลดไฟป่าให้น้องลง.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน