X

เมืองกาญจน์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัวแดง พ.ศ.2567-2577 ภายใต้โครงการส่งเสริมการส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดง (Bos javanicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี นายเสรี  นาคบุญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานทสม.ตำบลช่องสะเดาและมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดง ร่วมทำแผนปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัวแดง พ.ศ.2567-2577 ภายใต้โครงการส่งเสริมการส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดง (Bos javanicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อระดมความคิดเห็น การสร้างองค์ความรู้ จิตสำนึก และความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์วัวแดงเพื่อพัฒนาให้ศูนย์เรียนรู้ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำมาตรการการอนุรักษ์วัวแดง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของวัวแดง ในการจัดทำฐานข้อมูลวัวแดงในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมศึกษา และการบริการเศรษฐกิจสังคมบนฐานทรัพยากร การรณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน