X

สสจ.กาญจน์ จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาตระยะกลาง ด้วยการแพทย์แผนไทย

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการประชุมมีการบรรยาย เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนวคิด ทฤษฎีการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการฝึกปฏิบัติกลุ่ม การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย อาจารย์ฉัตรชัย ทิพยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญการนวดไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ จากภาคเอกชน.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน