X

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกาญจนบุรี (มสส.) กาญจนบุรี ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ปี 2565

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารมัฌชิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน

เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ครั้งที่ 2/2565 พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและติดตาม ภารกิจของสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามภารกิจด้านสุขภาพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี แก่สมาชิกและครอบครัวเพื่อเป็นแบบอย่างของสังคม โดยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณสุข ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน