X

เทศบาลตำบลท่าไม้ จ.กาญจนบุรี จัดแข่งกีฬาภายในเขต ครั้งที่ 18 ส.ส.เขต 3 ชาวบ้านร่วมแข่งขันแน่นสนาม

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคร้อพนัน นายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี เขต 3 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ส.ส.กุ๊ก และนางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียนคร้อพนัน และชาวบ้านชุมชนท่าไม้ ร่วมกันเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ครั้งที่ 18บรรยากาศกิจกรรมภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันจากแต่ละหมู่บ้านที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มี 2 ประเภท 1.ฟุตบอลประชาชน จำนวน 8 ทีม ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 4 ทีม ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 4 ทีม 2.เปตองประชาชน จำนวน 16 ทีมนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าไม้ กล่าวว่า สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ครั้งที่ 18 นี้ การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัน ทุกอาชีพ เพราะทำให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดประกอบกับกีฬายังเป็นสื่อกลางในการที่จะสร้างความปรองดอง ความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน