X

ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งทะลุเกิน 1,000 ราย

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีแจ้งรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,342 ราย โดยบางละมุงมีถึง  712 ราย

เพิ่มเพื่อน 
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

 

 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุขอำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนเสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

สำหรับผู้ที่ตรวจเชื้อพบนั้น

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 40 ราย สะสม 5,603 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม1,907 ราย

 

2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 103 ราย สะสม 457 ราย

 

3. Cluster บริษัท อ่างทอง บิวดิ้ง จำกัด อ.บางละมุง 4 ราย สะสม 4 ราย

 

4. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 53 ราย สะสม 140 ราย

 

5. Cluster นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 27 ราย สะสม 107 ราย

 

6. Cluster ร้าน LHAO HENG อ.เมืองชลบุรี 7 ราย สะสม 12 ราย

 

7. Cluster บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 31 ราย

 

8. Cluster ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 12 ราย สะสม 12 ราย

 

9. Cluster นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 12 ราย สะสม 17 ราย

 

10. Cluster บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย

 

11. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย

 

12. บุคลากรทางการแพทย์ 34 ราย

 

13. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 41 ราย ดังนี้

13.1 กรุงเทพมหานคร 8 ราย

13.2 จังหวัดอุบลราชธานี 5 ราย

13.3 จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย

13.4 จังหวัดขอนแก่น 3 ราย

13.5 จังหวัดสกลนคร 3 ราย

13.6 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ราย

13.7 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย

13.8 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย

13.9 จังหวัดชุมพร 1 ราย

13.10 จังหวัดเชียงราย 1 ราย

13.11 จังหวัดตราด 1 ราย

13.12 จังหวัดนครนายก 1 ราย

13.13 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย

13.14 จังหวัดบึงกาฬ 1 ราย

13.15 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย

13.16 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย

13.17 จังหวัดมหาสารคาม 1 ราย

13.18 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย

13.19 จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย

13.20 จังหวัดสงขลา 1 ราย

13.21 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย

13.22 จังหวัดหนองคาย 1 ราย

 

14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

14.1 ในครอบครัว 175 ราย

14.2 จากสถานที่ทำงาน 172 ราย

14.3 บุคคลใกล้ชิด 57 ราย

14.4 ร่วมวงสังสรรค์ 168 ราย

 

15. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 63 ราย

 

16. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 327 ราย

 

ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,807,633 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,117 คน ปอดอักเสบ 9 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 108,522 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก  412,918 คน รวม 521,440 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 50 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,712 คน ปอดอักเสบ 6 ราย และใส่ท่อหายใจ 1 ราย

 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อ

ช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) และผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้เมีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์  ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง  และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

 

 

 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรคเศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

 

 

ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน

เพิ่มเพื่อน 
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน