X

ผู้ประกอบการบาร์เบียร์ซอยบัวขาวยื่นหนังสือถึงนายกเมืองพัทยาขอเปิดบาร์และช่วยเหลือเยียวยา

เลขานายกเมืองพัทยาชี้แจงผู้ประกอบการบาร์เบียร์ซอยบัวขาว หลังรวมรายชื่อ 46 ร้านได้รับผลกระทบ เผยนายกเมืองพัทยาเสนอความเดือดร้อนต่อรัฐบาลมาโดยตลอด เชื่อ ศบค.ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังปลดล็อกแอลกอฮอล์ใน 4 จังหวัด คาดเร็วนี้พิจารณาปรับ อาจโชคดีเร็วกว่าวันที่ 16 ม.ค.65 พร้อมส่งเรื่องนายกเมืองพัทยารับทราบทันที
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

 

จากการพิจารณาของ ศบค.ในการการอนุญาตเรื่องของการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและสถานประกอบการไปเป็นวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยพิจาราณาและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ที่อนุญาตให้จำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการได้ถึงเวลา 23.00 น. ในกรุงเทพมหานครฯ กระบี่ พังงาและภูเก็ต ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการในเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองพัทยา ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเปิดธุรกิจได้ยาวนานขึ้นไปถึงปีหน้านั้น

ล่าสุด วันที่ 23 พ.ย.64 มีรายงานว่า กลุ่มผู้ประกอบการบารืเบียร์ซอยบัวขาว พัทยากลาง ย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองพัทยา นำโดย นางรมย์ชลี แควนส์ ตัวแทนกลุ่ม ได้รวบรายชื่อสถานประกอบการรวม 46 แห่ง ทำเป็นหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อน และสอบถามทิศทางในอนาคตของการประกอบการธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยา มายื่นต่อนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยรายละเอียดของหนังสือมีใจความว่า

1.ขอเปิดสถานประกอบการภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ เนื่องจากธุรกิจปิดมานานกว่า 7 เดือน ทำให้ทุกคนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีรายรับ แต่ยังแบกภาระค่าใช้ง่าย ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และเนื่องด้วยเดือนชันวาคมเป็นช่วงจังหวะที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยวที่เมืองพัทยา จึงเป็นโอกาสของเจ้าของสถานประกอบการจะได้มีรายได้ เพื่อชำระภาระต่างๆ และสามารถดำเนินกิจการและมีสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตต่อไป
2.ต่อเนื่องจากข้อที่ 1.เนื่องจากการปีดดำเนินกิจการเป็นเวลานาน ทำให้เจ้าของกิจการ ได้รับความเดือดร้อน ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการชำระภาระหนี้สิน เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าคูแลรักษา จึงใคร่ขอความช่วยเหลือเงินเยียวยาตามความเห็นสมควรและความเหมาะสม เพื่อให้สามารถรักษากิจการไว้ได้ จนกว่าจะเปิดทำการต่อไป
3.ใคร่ขอความชัดเจนและแนวโน้มที่แน่นอนเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้เปิดดำเนินกิจการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและถูกต้องของสถานประกอบการ

โดย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองเศรษฐฏิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านความบันเทิงและเอ็นเตอร์เทรนด์เม้นต์ ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองพัทยา ซึ่งนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ก็รับทราบดี และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเนื่องดังกล่าวเลย ที่ผ่านมาได้เสนอข้มูลความเดือดร้อนของเมือพัทยาไปยังรัฐบาลให้รับทราบอยู่โดยตลอดเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงมีมากมาย ซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วประเทศ แต่เมืองพัทยาถือว่าได้รับผลกระทบมาก เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว เชื่อว่าจากการที่ ศบค.ได้กำหนดนำร่องเรื่องแอลกอฮฮล์ใน 4 จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ กระบี่ พังงาและภูเก็ต จะเป็นแนวทางติดตามสถานการณ์การแพร่ะบาดไวรัสโควิดในระบบอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเพื่อนำร่องป้องกันและบริหารจัดการในจังหวัดอื่นๆ ที่เบื้องต้นกำหนดไว้วันที่ 16 มกราคม 2565

แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อแน่ว่ารัฐบาลและคณะทำงานของ ศบค.ได้จัดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด แต่หากสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น หรือมีแนวโน้มที่ภาครัฐจะควบคุมการสร้างคลัสเตอร์ในสถานบันเทิงได้แล้ว คาดว่าอาจมีการพิจารณาปรับเลื่อนให้สามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์และดื่มในสถานประกอบการได้เร็วขึ้นกว่าวันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจะนำเรื่องเดือดร้อนนี้ไปรายงานต่อนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ติดภารกิจในวันนี้ให้ได้รับทราบอย่างเร่งด่วนต่อไป
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน