X

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการการปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

ประชุมปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน และครูผู้สอน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการการปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้คณะเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน และครูผู้สอน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ผ่านมาหลังจากลงพื้นที่ตามสถานศึกษาทั้ง 11 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และห้องสมุดประชาชน เมืองพัทยา และได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาเมืองพัทยา 1-11 ไปแล้วนั้น

นางสุกุมล คุณปลื้ม ในฐานะคณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการการปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ได้เป็นประธานการประชุมปรับแผนร่างรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุตแถลง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจาราณางบประมาณประจำปี 2565 ในส่วนของสำนักการศึกษา

 

โดยนางสุกุมล คุณปลื้ม ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ตรงตามความต้องการของสำนักการศึกษาเมืองพัทยา และทุกสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ทั้งนี้ได้รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ และห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยาอีกด้วย การพิจารณาปรับเพิ่มและลดในแต่ละโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทั้งสิ้นโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน และครูผู้สอน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อขออนุมัติเสนอต่อสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่อไป


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน