ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเซ็นต์คำสั่งแล้วปิดสถานบริการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเซ็นต์คำสั่งแล้วปิดสถานบริการ

เพิ่มเพื่อน 
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ออกแล้วคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 1/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังได้ตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องซึ่งทางราชการได้เร่งรัดดำเนินกระบวนการสอบสวนโรคเพื่อค้นหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ สถานบริการ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพ สถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำและสถานประกอบกิจการอาบอบนวด สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

 

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มรถเข็นหาบเร่แผงลอยภัตตาคารสวนอาหารศูนย์อาหารโรงอาหาร (เว้นในสถานศึกษาและสถานพยาบาล) ให้เปิดจำหน่ายเพื่อบริโภคที่ร้านได้ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.และหลังจากนั้นให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 64

เพิ่มเพื่อน 
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน