ร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายในครั้งสุดท้าย

คนพัทยาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายในครั้งสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์สูงสุด
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ที่ศูนย์ประชุมมหาไถ่ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา  พร้อมด้วยนายทรงกริช สรรพกิจ ผู้จัดการโครงการ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

เมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมเยือนถึงปีละประมาณ 9.4 ล้านคน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตมีการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงระดับชาติ ทั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 มีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมโครงการทางเชื่อมโยงทางรถไฟ  เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางอากาศในอนาคต เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในปี 2560-2563 ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นถึง 3 ล้านคนต่อปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกภายใต้นิยาม เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยาจึงได้ว่าจ้างบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการ “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา” เพื่อสนองเป้าประสงค์ข้างต้น มุ่งหวังให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮาย ให้มีความยั่งยืน สมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีสภาพทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมเป็นหน้าเป็นตาให้กับเมือง การยกระดับแนวทางการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ สำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮาย ทั้งบนบกและในทะเล โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือใหม่ หรือปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือเดิมให้เป็นท่าเทียบเรือสำราญ และพัฒนาวอร์คกิ้ง สตรีทให้ทันสมัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากชายหาดไปสู่แหลมบาลีฮาย

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาของโครงการและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดทำรายงานการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป รวมทั้งให้มีผลประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน

นายทรงกริช สรรพกิจ ผู้จัดการโครงการ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประชาชนครั้งสุดท้าย ของโครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ซึ่งจะเป็นกาศึกษาครั้งนี้จะได้รูปแบบการลงทุน  แนวคิด การพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะเชิญเอกชนมาร่วมลงทุนโยในพื้นที่จะมีการพัฒนาใน 3 ส่วน คือ การจัดทำท่าเรือสำราญ ซึ่งกรมเจ้าท่าจะเข้ามาดำเนินการ 2. บริเวณท่าเรือบาลฮายจะมีการทำถนน 4 เลน  จะพัฒนาเป็นพื้นที่เปิดเพิ่มมากขึ้น สำหรับรองรับกิจกรรมการจัดงานต่างๆในอนาคต  พร้อมทั้งจะมีจุดเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยมีโครงการรถไฟฟ้าเป็นสถานีสุดท้ายที่มาลงเพื่อเชื่อมโยงให้บริเวณท่าเรือเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางมาก    3 . จะมีการพัฒนาเชื่อมโยง ไปวอร์คกิ้งสตรีท จะมีการจัดระบบเบียนในพื้นที่มากขึ้น จะมีการทำโครงหลังคาขึ้นเพื่อเพื่อนกันฝนนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ นอกจากนั้นยังจะมีการเพิ่มพื้นที่เชื่อมโยงสำหรับหรับเล่นกีฬา และพักผ่อน ซึ่งทั้งหมดนี้เอกชนจะเข้ามาดำเนินการต่อ โดยมีการตั้งไว้สองแนวทางคือ แนวทางที่ 1 เป็นแนวเชิงพาณิชย์ คือ มีตัวห้าง มีอาคารพาณิชย์  ทางเลือกที่2 คือ การนำห้างและอาคารพาณิชย์ออกไปแล้วให้เหลือเป็นพื้นที่โล่งเพื่อทำเป็นลานนันทนาการสำหรับประชาชน แต่จากการสอบถามทางประชาชนและผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เลือกแนวทางที่ 1 โดยประชาชนเห็นด้วยที่จะให้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชลบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น