X

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยว “Kohlarn New Normal เที่ยวเกาะล้านวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือ”

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยว “Kohlarn New Normal เที่ยวเกาะล้านวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือ”

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

 

หลังจากที่ศูนย์อำนวยการสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ในรอบที่ 3 มีคำสั่งผ่อนผันตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สามารถเปิดชายหาดพัทยา และเกาะล้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา โดยบรรยากาศตั้งแต่มีการเปิดเกาะล้านก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเที่ยว“Kohlarn New Normal เที่ยวเกาะล้านวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือ” ซึ่งเปิดให้เที่ยวเพียงไป-กลับ เท่านั่นยังไม่เปิดให้บริการที่พัก ซี่งนักท่องเที่ยวต่างให้ความร่วมมือเพื่อที่จะชมธรรมชาติหลังปิดเกาะล้านไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนานกว่า 2 เดือน

 

โดยทางเกาะล้านได้มีมาตรการในการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เกาะล้านและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ปฏิบัติตาม มาตรการดังนี้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือขณะอยู่ในสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อโรค รักษาระยะห่างตามแนวนโยบายสาธารณสุขหรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ไม่ควรรวมกลุ่มหรืออยู่ไกล้ชิดกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร เมื่อมีอาการไข้ ไอ หรือจาม ให้งดออกนอกบ้าน และควรดูแลตนเอง และไม่ไกล้ชิดกับเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว งดการสูบบุหรี่บริเวณชายหาดทุกแห่งของเกาะล้าน ในทุกกรณี งดเว้นการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนพื้นที่ชายหาดทุกแห่ง ในเกาะล้าน

รวมถึงการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่นักและท่องเที่ยวหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์ อย่างสม่ำเสมอก่อนการรับประทานหรือหยิบจับอาหารทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้บริการสถานที่เช่นร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านของชำ ให้ท่านเช็คอินไทยชนะ หรือลงทะเบียนกับร้านนั้นๆไว้เป็นหลักฐานในการสืบสวนส่วนประชาชนชาวเกาะล้านและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมปฎิบัติตามแนวทาง “New Normal” เรียนรู้วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น
ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการตามกฏอย่างอย่างเคร่งครัด

สำหรับการเดินทางขึ้นเกาะล้านมีเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ตประเภทบรรทุกคนโดยสาร ซึ่งจะต้องขึ้นลง เรือ ณ จุดที่เจ้าท่ากำหนดเท่านั้น. เพื่อให้ผู้โดยสารได้ผ่านจุดคัดกรองที่มีหน่วยงานร่วมกันจัดตั้งขึ้น. ได้แก่. ฝั่งพัทยา ท่าเทียบเรือพัทยาใต้. ฝั่งเกาะล้านได้แก่ ท่าเทียบเรือหน้าบ้าน. และท่าเทียบเรือหาดตาแหวนห้ามมิให้เรือสปีดโบ๊ตประเภทบรรทุกคนโดยสารขนถ่ายผู้โดยสารขึ้นลงโดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน