X

อบจ.ชลบุรี ร่วมกับอบต.บ่อวิน เปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผลกระทบโควิด ครอบครัวละ 1 พัน

ที่จ.ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนรับช่วยเหลือครอบครัวละ1พันบาท

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ครอบครัวละ 1,000 บาท กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.ตามจุดลงทะเบียนต่อไปนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน หมู่ 3 ลงทะเบียน วัดห้วยปราบ  หมู่ 4 ลงทะเบียน โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน  หมู่ 6 ลงทะเบียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และ หมู่ 7 ลงทะเบียนวัดศรีพุ่มโพธิ์

หลักเกณฑ์ที่ประชาชนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือฯ มีสัญชาติไทย และ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันลงทะเบียน  เจ้าบ้านหรือตัวแทนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีชื่อในทะเบียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน( ณ วันที่ 17 เมษายน2563 ) ครอบครัวละ 1 สิทธิ์  เท่านั้น ผู้มายื่นขอต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (มีนายจ้างจ่ายเงินสมทบเงินประกันสังคม)  ผู้มายื่นขอต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ

หลักฐานที่ประชาชนต้องเตรียมมา ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา 1ฉบับ บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ย้ำ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น หากไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทยต้องเป็นบัญชีที่มีพร้อมเพย์ (PromptPay) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน 1 ฉบับ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน