นายกเมืองพัทยา ยัน เข้มงวดแนวทางแจกของบริจาค ป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อโควิด

ที่จ.ชลบุรี นายกเมืองพัทยา เผยแนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีจิตศรัทธา ว่า ก่อนที่จะมีการประการเกี่ยวกับแนวทางในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้น เมืองพัทยาได้มีการขอความ ร่วมมือไปยังผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญในการนำข้าวสารอาหารแห้ง และอาหาร มาแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยให้มีการจัดระยะห่างทางสังคม หรือ SOCIAL DISTANCING

ทั้งนี้เนื้องจากได้มีการประเมิณไปแล้วว่าการแจกจ่ายและการส่งมอบสิ่งของนั้นจะพบเจอยุ่ตลอดเวลาในช่วงของเหตุการณหรือความเดือดร้อนต่าง ๆ แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นั้นหากไม่มีการดูแลเรื่องของการแจกจ่ายอาหาร แล้วมีประชาชนมายืนต่อแถวเบียดเสียดยัดเยียดกันเหมือนที่มีการดำเนินในครัง้ที่ผ่าน ๆมา อาจจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกไป โดยการขอความร่วมมือดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา การดำเนินการเรื่องของการคัดกรองเข้ม การปิดเมือง การลงพื้นที่เอ็กซ์เรย์หาผู้ป่วย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ในการนำชุดตรวจ Lamp Test มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2,000 ชุดมาตรวจกลุ่มเสี่ยง นั้นพบเพียง 4 รายที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยส่วนใหญ่เป้นบุคคลที่อยุ่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้น การขอความ ร่วมมือในเรื่องของการแจกอาหารนั้นก็เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับแนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 1.ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของ ได้แจ้งประสานที่เมืองพัทยาให้ทราบก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสนับสนุน การจัดการตามมาตรการของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆที่ถูกต้องโดยเฉพาะการเว้นระยะทางสังคมอย่างเคร่งครัด 2.ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของได้จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนผู้รับบริจาคสิ่งของแจกจ่ายให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมีการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้ง และ 3.ขอให้ควบคุมการแจกจ่ายสิ่งของ มิให้แออัด และลดระยะเวลาแจกจ่ายให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชลบุรี-พัทยา กับ “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน