X

เมืองพัทยา ประกาศหยุดทำการทุก “วันศุกร์” เพิ่มอีก 1 วัน ควบคุมโควิดระบาด

ที่จ.ชลบุรี นายกเมืองพัทยา ออกประกาศปรับลดวันทำงานของเมืองพัทยาเพิ่ม 1 วัน โดยจะหยุดทำการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันนี้ (13 เม.ย.) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ออกประกาศ เมืองพัทยาหยุดทำการทุกวันศุกร์ เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด – 19) ในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 และ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ประกอบหนังสือกองทัพไทยที่ กห 0800/250  เรื่อง ขอความร่วมมือปรับลดเวลาและวันทำงาน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงให้ปรับลดวันทำงานของเมืองพัทยาเพิ่ม 1 วัน โดยให้หยุดทำการวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ยกเว้นพนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ให้มาปฏิบัติราชการตามปกติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน