เทศบาลนครกรุงเก่านำอปท.ออกโรงศึกษาผังเมืองรวม

พระนครศรีอยุธยา-อปท.พร้อมองค์กรการศึกษาในเขตพื้นที่เมือง หารือเตรียมยื่นขอสงวนสิทธิ์การวางผังเมืองรวม

วันที่ 31 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองท้องถิ่นพร้อมองค์กรการศึกษา จำนวน 50 คน นำโดยว่าที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันหารือถึงผลกระทบจากการวางผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 หลังจากมีการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อเสนอต่อจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยรูปแบบการวางผังเมืองใหม่ โดยกำหนดให้พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ดินประเภทพื้นที่อนุรักษ์ฯ ซึ่งอาจส่งกระทบผลกับการดำเนินชีวิต ของประชาชน ทั้งการควบคุมความสูงของอาคาร   การใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลก็จะได้รับผลกระทบจากการวางผังเมืองในครั้งด้วย

ว่าที่ ร.ต.สมทรง. สรรพโกศลกุล กล่าวว่า. การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่อยู่ในแนวผังเมือง มาร่วมหารือเพื่อนำเสนอกับทางจังหวัดพิจารณา เช่นประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกระทำการต่างๆ  การประกอบการพาณิชยกรรม การใช้ที่ดินแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี เป็นต้น. ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้  ไม่ใช่เป็นการกดดันทางจังหวัดฯ แต่เป็นการนำเสนอถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตได้  โดยจะรวบรวมข้อมูลเสนอทางจังหวัดฯพิจารณาต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น