ช้างกรุงเก่าร่วมเทิดทูนวันพ่อ

วันที่ 5 ธันวาคม หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่โรงเรียนจีระศาสตร์วิทยา อ.พระนครศรีอยุธยา   ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 90 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  โดยมี ดร.จีระพันธ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางนลินี ด่านชัยวิจิตร รองสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ  ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ ผบก.ภ.พระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมจำนวนมาก โดยมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนมาร่วมตักบาตร  โดยพระญานไตรโลก เป็นประธานสงฆ์ ก่อนนำรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทอดทูนวันพ่อแห่งชาติที่มีขึ้นในวันที่ 5 ธ.ค. นอกจากนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของส่วนราชการ และยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

ขณะที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด ได้จัดกิจกรรมร่วมกันยืนแสดงความเคารพเทิดทูวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย โดยนำช้างของวังช้างอยุธยา จำนวน  11 เชือกมายืนเรียงแถว โดยมีพระบรมสาธิตลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 ประดิษฐานบนหลังช้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ได้ร่วมกับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น