X

ชาวบ้านหวั่น บูรณะป้อมประตูข้าวเปลือกในวัดราชประดิษฐาน ล่าช้ากำแพงวัดทรุดตัว

พระนครศรีอยุธยา- ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณะป้อมประตูข้าวเปลือก เกรงถูกทิ้งเอาไว้นานอาจจะทำให้กำแพงทรุดตัว

บ่ายวันที่ 28 สค ชาวบ้านบริเวณวัดราชประดิษฐาน ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ป้อมประตูข้าวเปลือก ในวัดราชประดิษฐาน  ที่ทางสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป้อมประตูข้าวเปลือกใน   ปีงบประมาณ 2561   โดยการดำเนินงานจะมีเรื่องศึกษาทางวิชาการโบราณคดี ด้วยวิธีขุดค้นและขุดแต่งบริเวณป้อมประตูข้าวเปลือก เพื่อออกแบบการบูรณะ  โดยถึงปัจจุบันนี้ถูกปล่อยทิ้งไม่มีการดำเนินการบูรณะและมีการทิ้งเศษวัสดุก่อนสร้างทิ้งไว้รอบ ๆ พื้นที่   นอกจากนี้กำแพงวัดบางส่วนมีการทรุดลง มาบางส่วนแล้วเนื่องจากมีการขุดบ่อน้ำเพิ่มเติมสำหรับป้อมประตูข้าวเปลือก ถือว่าเป็นป้อมประตูน้ำที่ยังหลงเหลือสภาพบางส่วนอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะเมืองอยุธยา ลักษณะป้อมก่อด้วยอิฐถือปูน มีช่องประตูน้ำทรงโค้งและช่องเสียบโครงสร้างไม้ ในสมัยอยุธยาป้อมแห่งนี้อยู่ระหว่างกำแพงเมือง และคลองข้าวเปลือก โดยเป็นช่องทางออกสู่แม่น้ำลพบุรี(หรือคลองเมืองเดิม) ซึ่งถือว่าเป็นป้อมปราการและป้อมประตูน้ำที่สำคัญในสมัยอยุธยาอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อประมาณ 30-40ปีก่อน กรมศิลปากรเคยมีการขุดแต่งและบูรณะป้อมฯบางส่วนแล้ว โดยสภาพปัจจุบันหลักฐานบางส่วนของป้อมได้ร่วงหักพังลงในคลองข้าวเปลือก ซึ่งเป็นคลองที่อยู่ระหว่างวัดราชประดิษฐาน และวัดท่าทราย(ร้าง) โดยชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณะให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ป้อมประตูข้าวเปลือก เป็นป้อมปืนโบราณสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่หน้าวัดราชประดิษฐานเป็นป้อมที่ก่อด้วยอิฐ สร้างเป็นเชิงเทินขนาบปากคลองประตูข้าวเปลือก ซึ่งเป็นคลองที่บรรจบกับแม่น้ำลพบุรีเดิม ตอนบนของป้อมก่อเป็นรูปใบเสมา ด้านล่างมีช่องกุดก่อเป็นโค้ง ความสำคัญของป้อมประตูข้าวเปลือก ในทางประวัติศาสตร์นั้น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กล่าวไว้ว่า ครั้งเมื่อใกล้สิ้นรัชกาลพระเจ้าท้ายสระ (กษัตริย์องค์ที่ 30) เมื่อปี พ.ศ. 2275 พระองค์ได้มอบพระราชสมบัติให้แก่พระโอรส คือ เจ้าฟ้าอภัย แต่ถูกทัดทาน โดยกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (พระเจ้าบรมโกศ พระอนุชา) ต้องการให้เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เสวยราชแทนครั้นเจ้าฟ้าอภัยขึ้นเสวยราชสมบัติ พระเจ้าท้ายสระได้สั่งให้ขุนศรีคงยศ ตั้งค่ายที่คลองประตูข้าวเปลือกแห่งนี้ หลังพระเจ้าท้ายสระสวรรคตลง จึงได้เกิดศึกขึ้นระหว่างวังหลวงและวังหน้าโดยมีป้อมประตูข้าวเปลือก นี้เป็นแนวรบป้อมประตูข้าวเปลือก ตั้งอยู่ที่ ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับคลองประตูข้าวเปลือกและคลองประตูจีน เป็นคลองที่วางตัวในแนวเหนือใต้ ทิศเหนือเชื่อมกับแม่น้ำลพบุรี เรียกคลองตอนบนว่าคลองประตูข้าวเปลือก ส่วนทิศใต้เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกว่าคลองประตูจีน จากเอกสารของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ระบุว่าปากคลองประตูข้าวเปลือกนั้น “…มีป้อมก่อรูปพัดสมุดอยู่สองฟากคลอง แปลกกว่าปากคลองอื่น ๆ ซึ่งป้อมประตูข้าวเปลือกแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่สู้รบระหว่างวังหลวงและวังหน้าหลังสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ในอดีตคลองประตูข้าวเปลือกและคลองประตูจีนมีคลองที่เชื่อมกับคลองในไก่สองสายทางทิศตะวันออก และมีคลองเชื่อมกับบึงพระราม และคลองประตูเทพหมีทางทิศตะวันตกปัจจุบันบริเวณคลองใกล้วัดราชประดิษฐานยังเหลือซากกำแพงเมืองส่วนหนึ่งแต่ตัวคลองนั้นถูกถมเป็นพื้นที่วัดราชประดิษฐานเพื่อรวมเข้ากับวัดท่าทรายที่เคยอยู่ตรงข้ามคลองดังกล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ