“เสนาประสิทธิ์”ส่งเสริมการอ่าน 100 เปอร์เซ็น

พระนครศรีอยุธยา-โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”จัดกิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด หนุนนักเรียนรักการอ่านแบบร้อยเปอร์เซ็น

ที่ห้องสมุดโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือโดยใช้ชื่อว่างานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการแนะนำหนังสือใหม่ หนังสือน่าอ่าน ให้ความรู้แก่นักเรียน

ผู้อำนวยการปริศนา กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือ และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการสุนทรียภาพ นันทนาการ รวมทั้งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ที่สำคัญครูอาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีการรณรงค์ให้นักเรียนสนใจและรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดให้นักเรียนทุกชั้นเรียนได้มาใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้พยายามเพิ่มระบบไอทีเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัย 4.0

นางรจนา เจริญมงคลศิริ หัวหน้างานห้องสมุดยังเปิดเผยด้วยว่า โรงเรียนได้มีนโยบายในการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนแบบร้อยเปอร์เซ็น แต่ละวันก็จะมีนักเรียนมาใช้ห้องสมุดจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งได้มีการเชิญชวนให้ห้องสมุดทั่วประเทศจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พ.ศ.2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา วิทยาศาสตร์เรื่องใกล้ตัว ดาวเกี้ยวเดือน ชวนน้องชมดาว โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ “เปิดปกพกใจ”กิจกรรมการแต่งคำขวัญการใช้ห้องสมุด และกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมเป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น