ตำรวจอยุธยาห่วงคนข้ามถนน รณรงค์ใช้ทางม้าลาย

พระนครศรีอยุธยา-ตำรวจห่วงคนข้ามถนน เปิดโครงการรณรงค์ข้ามถนนในทางข้าม จัดตำรวจจราจรใส่มาสคอสต์ม้าลาย

พลตำรวจตรี โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ข้ามถนนในทางข้าม  ของสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา  โดยมีพันตำรวจโทพิภพ นาพุทรา รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้   โดยมีผู้บริหารของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารของสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  นักเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  และวินรถจักรยานยนต์ มาร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้แต่งกายด้วยชุดมาสคอตส์ม้ารายมาร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

พลตำรวจตรี โชคชัย งามวงศ์  กล่าวว่า ทางตำรวจภูธรภาค 1 ต้องการยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้มีการป้องกัน แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต,ภายใต้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติในช่วงทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งยึดถือเป้าหมายและแนวทางขององค์การสหประชาชาติโดยกำหนดเป้หมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ  ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๓  ซึ่งทางตำรวจภูธรภาค 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ จัดทำโครงการณรงศ์ข้ามถนนในทางข้าม  ขึ้นเพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกในการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการบังคับใช้กฎหมายทั้งคนเดินเท้า และผู้ขับขี่ยานพาหนะ,ในการรณรงค์การข้ามถนนในทางข้ามและการหยุดรถให้คน เดินเท้าข้ามรวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการปรับปรุงทางข้ามให้ซัดเจน เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวก/และลดอัตราการเสียชีวิต และบาดเจ็บทางถนน โดยให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดนำโครงการไปดำเนินการให้มีผลปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น