สกสค.กรุงเก่าเดินหน้าเพิ่มสวัสดิภาพครู

พระนครศรีอยุธยา-ระดมสมองนักวิชาการผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมผลักดัน สกสค.เปิดศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย เสริมสร้างให้ครูในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี วิชาชีพมั่นคง เตรียมเปิดโรงเรียน สกสค.นำร่อง

คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสกสค.ประชุมเปิดตัวผู้บริหารศูนย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการ และมีนายสมศักดิ์ ชโลธร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ ซึ่งในคณะกรรมการนี้ยังประกอบด้วย นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัด นายประยุทธ นิลวงศ์ ประธานอาชีวศึกษา พล.ต.ต.โชคชัย นามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เช่นดร.เกษม บำรุงเวชอดีตอธิการมรภ.พระนครศรีอยุธยา นายปิ่นบุณยานันท์ ทนายความ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผ.อ.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนจากสื่อมวลชน ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักวิชาการ

ผศ.ไพศาล เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะนี้ทุกแห่งเริ่มดำเนินการแล้ว ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นการมุ่งแก้ปัญหาครูในภาพรวม โดยหลักคือดูแลเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการของครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่นในเรื่องของสวัสดิการครู ดูแลในเรื่องโรงพยาบาลครู หอพัก โรงแรม สิ่งที่เอื้อต่อการรองรับในการทำงาน ในส่วนของสวัสดิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและ สกสค.พระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญมากคือ การดูแลคุณภาพชีวิตของครูในพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ข้าราชการบำนาญ มีศูนย์ดูแลครู นอกจากนั้นยังดูแลครู และบุคคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย วิทายลัย สถาบันการศึกษา โรงเรียน รวมทั้งพระสงฆ์ โดยประสานสำนักพุทธศาสนา วัศนธรรมจังหวัด กรมศิลปากร เป็นต้น เจ้าหน้าที่หลักของศูนย์พิทักษ์ครูไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจ้าหน้าที่ประจำเพียง 5 คนเท่านั้น ซึ่งจะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง แต่ไม่ใช่ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

ในการหารือครั้งแรกของศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากจะกำหนดความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้กับครู ได้วางแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ให้ชัดเจนและแคบลง สร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือได้มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยต่อครู ซึ่งได้มีการหยิบยกเรื่องปัญหาของครูผู้หญิงที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในพื้นที่ หรือครูตามต่างอำเภอ ตามหมู่บ้าน ตำบลที่ขึ้นตรงกับท้องถิ่น มักพบปัญหาการถูกลวนลาม ไม่ว่าจะขณะเดินทางไปหรือกลับจากโรงเรียน หรือลวนลามโดยผู้มีอำนาจหน้าที่สายตรงหรือทางอ้อม ซึ่งก็เป็นปัญหาที่กำลังให้ความสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สกสค.ก็เป็นเพียงด่านแรกในการเข้าไปให้คำแนะนำ เพื่อนำปัญหาเข้าสู่บอร์ดใหญ่ในระดับจังหวัด และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายให้คำปรึกษาต่อเนื่อง ซี่งต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยตรง

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 กล่าวว่าเมื่อก่อนนี้ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพครูมากนัก แต่ปัจจุบันเริ่มมีมากขึ้น ทั้งนี้มาจากสภาพแวดล้อมและสิ่งเอื้ออำนวยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของครู ครูหลายคนที่มาอยู่ในพื้นที่ จึงมีความเสี่ยงสูงในการการถูกคุกคาม ทั้งนี้ก็ต้องให้คำแนะนำครูโดยเฉพาะครูสาวๆที่มาจากต่างจังหวัดฯ เช่นปัญหาการออกเที่ยวกลางคืน หรือการเลือกทำเลหอพักต่างๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสวัสดิภาพครู ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเข้าถึงตัวครูเหล่านั้นได้ทั้งหมดอย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องวางแนวทางเพื่อป้องกัน

นายสมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังกล่าวด้วยว่า การมีศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย นั้นยังเป็นผลดีที่จะดูแลเรื่องจรรยาบรรณครู ปัญหาหนี้สินครู ความไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและความล่อแหลม ซึ่งเมื่อดูจากฐานข้อมูลเดิมแล้วครูจำนวนมากยังมีปัญหาความเสี่ยงสูงในหลายๆเรื่อง สิ่งที่ให้ความมั่นใจว่า สกสค.ได้ดูแลครูได้จริงนั้น และได้กำเนินการไปแล้วคือ โครงการเยี่ยมครูผู้ป่วยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นโครงการที่มีการเยี่ยมทุกปี  เยี่ยมครูที่ประสบอุบัติเหตุ และตรวจสุขภาพให้ครูที่เกษียณแล้ว โดยเฉพาะเรื่องต้อกระจก ซึ่งยังมีเงิน ชพค.ช่วยเพื่อนครู และ ชพส.ช่วยเพื่อนคู่สมรส เป็นเงินที่ได้จากครูทั่วประเทศในการช่วยเหลือศพครู ศพละ 1 บาท ทำให้มีเงินจำนวนมากในการช่วยเหลือยามเสียชีวิต  ซึ่งในอนาคตนี้จะมีการตั้งโรงเรียน สกสค.ในบางอำเภอเป็นเสมือนสาขาของ สกสค.จังหวัด เพื่อความสะดวกของครูมากยิ่งขึ้นด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น