เทคนิคกรุงเก่าไอเดียกระฉูดพานไหว้ครูสุดเท่ห์

พระนครศรีอยุธยา-วิทยาลัยเทคนิค จัดพิธีไหว้ครูช่างประจำปี 2562 นักเรียน นำพานไหว้ครูหลากหลายไอเดียมาร่วมพิธี

วันที่ 6 มิถุนายน  ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายจรัล ยุบรัมภ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา  2562 โดยมีนักเรียนนักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.และ ปวส.จำนวน 700 คน  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  โดยทางวิทยาลัยฯ  ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว  และทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์ที่นักศึกษาอาชีวศึกษาเคารพนับถือ    และที่สร้างสีสันให้กับพิธีในครั้งนี้คือ  การจัดพานไหว้ครูของนักเรียน  นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยได้มีไอเดียที่หลากหลายแปลก  และสวยงาม  อาทิ  การยกน้ำพริกปลาทูมาจัดพาน  การจัดพานเป็นอนุเสารีย์ประชาธิปไตยและหีบลงคะแนนเลือกตั้ง      ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้

นายจรัล ยุบรัมภ์    เปิดเผยว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้    เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  สำหรับการจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียน ถือว่านักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆรอบตัวให้เกิดประโยชน์   ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของ  “ครู” ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน        ซึ่งพานไหว้ครูในครั้งนี้นักเรียนได้มีแนวคิดในการจัดตกแต่งได้สวยงาม   เช่นพานที่นำน้ำพริกปลาทูผักทอด  มาจัดตกแต่งพานทั้งสอง เพื่อใช้ไหว้ครู  เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น