X

เทศบาลนครเร่งจัดงบปรับปรุงไฟสว่างทางสะดวก ผ่านสภาฉลุย

พระนครศรีอยุธยา-เทศบาลนครเปิดประชุมสภาขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเกาะเมืองฯ ผ่านฉลุย  แม้ว่าจะมีสมาชิกค้าน 2 คนไม่ออกเสียง 1 คน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 พค ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินกิจการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 987,000 บาท ในสองโครงการเร่งด่วนได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวการจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนซอยเรือไม้ไทย เป็นเงิน 182,000 บาท และโครงการปรับปรุงถนนผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยร่วมพัฒนา 2 เป็นเงิน805,000 บาท โดยมีนายอาทิตย์ ชูกิตติกุล เป็นประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม 24 คนครบองค์ประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ งบประมาณดังกล่าว

อีกทั้งยังมีอีกหลายโครงการรวมทั้งสิ้น 9 วาระเช่น โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงงานสุรา 3 โครงการปรับปรุงถนนบ้านเกาะ ปรับปรุงถนนเลี่ยงพระตำหนัก การปรับปรุงติดตั้งระบบแสงสว่าง และอื่นๆ รวมงบประมาณทั้งสิ้นที่ผ่านการอนุมัต จำนวน 46 ล้านบาท โดยมีสมาชิกไม่เห็นชอบอนุมัติทุกวาระ จำนวน 2 คนคือนางเย็นจิตร ศิริพฤกษ์พงษ์  ส.ท.เขต 3 และนายสุเทพ ล้อไพบูลย์ทรัพย์ ส.ท.เขต 2 และไม่ออกเสียงทุกวาระได้แก่นายทศพล ไทยปิ่นณรงค์ ส.ท.เขต 2 อย่างไรก็ตาม ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยภายหลังการประชุม ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทุกท่านที่ร่วมประชุม ทั้งที่เห็นชอบให้ผ่านงบประมาณเพื่อพัฒนาบ้านเมือง และที่ไม่เห็นด้วยตามแนวความคิดของตนเอง ก็เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตนจะรีบดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบขั้นตอน เพื่อเร่งพัฒนาท้องถิ่น

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ยังกล่าวถึงเรื่องถนนหลายสายเช่นชีกุน ป่าโทน และเส้นทางที่มีการปรับภูมิทัศน์นำสายไฟลงดินนั้น เป็นภาระหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องผิวจราจร ทางเทศบาลได้ท้วงติงไปแล้ว และจะให้คืนสภาพให้เหมือนเดิมหลังดำเนินการเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ