มทร.สุวรรณภูมิจัดประชุมเครือข่ายวัฒนธรรมนานาชาติ

พระนครศรีอยุธยา-มทร.สุวรรณภูมิ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ เมื่อหอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า  ภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกเนรมิตให้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โดยมี นายธีรยุทธ์   หล่อเลิศรัตน์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิด   โดย ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิเป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมาจากหลายประเทศ   ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ  เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา   เปิดเผยว่า  การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย   และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการ  ส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคม  และเป็นเวทีที่ให้นักวิจัยจากทั่วประเทศได้แสดงผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป

ผศ.ว่าที่ ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่เป็นเครือข่าย จำนวน 14 แห่ง   มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์การจัดนิทรรศการและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมรวมถึงนำเสนอผลงานงานวิจัยด้านศิลปกรรม  และนำศิลปะวัฒนธรรมมาแสดงให้รับชมด้วย โดยพิธีเปิดเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่สมเกียรติ ด้วยการให้นักแสดงชื่อดัง ตั๊ก นภัสกร มิตรเอม  ขี่ม้าโบกธงสัญลักษณ์การประชุมเข้ามาภายในหอประชุม พร้อมมอบให้ประธานทำการปักธงเป็นการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น