ร.10 ห่วงเกษตรกรกรุงเก่าเน้นย้ำเศรษฐกิจพอเพียง

พระนครศรีอยุธยา- องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางที่ พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง   พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง  องคมนตรี อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   เพื่อติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และเยี่ยมเยือนเกษตกรในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมจำนวนมาก

โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 24 โครงการ เป็นโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาแบบบูรณาการ. การเกษตร การพัฒนาสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบันสำหรับโครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย ตำบลบ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา. มีพื้นที่ทั้งหมด 1,171 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เก็บน้ำ 200 ไร่ มีความจุน้ำ 1,209,000 ลบ.ม.สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ 1,000 ไร่  รวม 50 ครัวเรือน  เชื่อมโยงไปถึงแปลงนาส่วนพระองค์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกกว่า 7 ไร่   โดยจะมีท่อส่งน้ำ มีบานบังคับน้ำเปิด-ปิด เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์  จากปริมาณน้ำที่โครงการชลประทานรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา  ทั้ง 3 ทิศในปริมาณความจุน้ำกว่าล้านลูกบาศก์เมตร  โดยจะนำมาบริหารจัดการให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ลงตัวที่สุด ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาของทุ่งมะขามหย่อง และยังได้หว่านปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงนาส่วนพระองค์ และได้ปักหุ่นไล่กาด้วย  

สำหรับพื้นที่ส่งน้ำของทุ่งมะขามหย่อง ใช้วิธีการเสริมการส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกร  ปกติเกษตรกรจะรับน้ำจากโครงการมหาราช จากคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ของอ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหย่อง    เป็นการบริหารจัดการน้ำแบบเสริมปริมาณน้ำให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน  เกษตรกรในพื้นที่จะรับน้ำจากคลองชัยนาท-อยุธยาเป็นหลัก  อ่างเก็บน้ำเราจะใช้ช่วยเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในบริเวณนี้ในช่วงหน้าแล้ง  เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ช่วยเสริม พื้นที่  ประมาณ 921 ไร่ ถ้าเฉลี่ย เกษตรกรประมาณ 50 ครัวเรือน ซึ่ง พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีกล่าวว่า ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงห่วงใยเกษตรกรอย่างมากในช่วงฤดูแล้ง และยังน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เกษตรกรได้ยึดเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตลอดไป

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ