ศิลปินแห่งชาติสืบสานปณิธานพ่อหลวง

ศิลปินแห่งชาติสืบสาน ปณิธาน

พระนครศรีอยุธยา – ศิลปินแห่งชาติชั้นครูร่วมงาน สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ สร้างอัตลักษณ์ถิ่นมรดกโลก

นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่น่ายินดี เมื่อสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีนายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคมนี้

มีศิลปินแห่งชาติเข้าร่วม 3 สาขา รวม 20 ท่าน อาทิ กมล ทัศนาญชลี  วนิดา พึ่งสมุทร ทวี รัชนีกร เดชา วราชุน ยรรยง โอฬาระชิน อิทธิพล ตั้งโฉลก  ปรีชา เถาทอง  วรนันท์ ชัชวาลทิพากร เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี  นคร ถนอมทรัพย์ ขวัญจิต ศรีประจันต์ ชลธี ธารทอง เป็นต้น

โดยพิธีเปิดงานได้สร้างความฮือฮาด้วยการนำศิลปะการแสดงชั้นสูงรามเกียรติมาแสดง มีการใช้เพลงในปัจจุบันผสมผสานได้อย่างลงตัว

นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร มาอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ถือเป็นโครงการที่สำคัญที่ทุกคนร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปิน ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายสาขา และทรงให้การอุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกแขนง

พร้อมกันนี้ ศิลปินแห่งชาติทั้ง 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะวัฒนธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ผู้สนใจได้รับทราบ

ซึ่งเชื่อมั่นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชน และผู้สนใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ ผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น