รองอธิการออกมาโต้ สกอ.ยันหลักสูตรปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา มาตรฐาน

พระนครศรีอยุธยา-รองอธิการบดี ยัน หลักสูตรปัจจุบันเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. ชี้ ประกาศหลักสูตรไม่มาตรฐาน ควรตรวจสอบก่อนทำสถาบันการศึกษาเสียหาย

            จากการที่ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 182 หลักสูตร จากทั้งหมด 9,099 หลักสูตร ซึ่งในจำนวนนั้นระบุว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีหลักสูตรไม่มาตรฐานได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและประชาชน

          ดร.นาวิน มีนะกรรม รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ฯ หลักสูตรที่ สกอ.ประกาศนั้นเป็นหลักสูตรที่ปิดไปแล้ว แต่ชื่อไปค้างอยู่ที่ สกอ.ทางสถาบันไม่มีการจัดการเรียนการสอนมานานแล้ว ได้แจ้งปิดทั้งหลักสูตรและปิดทั้งคณะ เนื่องจากทางสถาบันต้องการมุ่งเน้นความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านเลยคือต้องการมุ่งเน้นด้านสถาบันสร้างผู้ประกอบการ เราจึงเน้นบริหารธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการ สาขาที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยิ่ง และตรงตามตลาด คือสาธารณสุขศาสตร์ การประกาศครั้งนี้ไม่มีผล แต่ทำให้เราติดอยู่ในชื่อของหลักสูตรที่ไม่มาตรฐาน ทั้งที่ปิดไปนานแล้ว ในการปฎิบัตินั้นสถาบันปิดไปนาน 3-4 ปีแล้ว ขณะนี้เราได้ชี้แจงว่าเราไม่มีหลักสูตรที่ประกาศ และปิดไปแล้ว  ปัจจุบันหลักสูตรได้รับมาตรฐานผ่านเกณท์ประกันคุณภาพระดับดีคือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสาขาที่สถาบันมีความเชียวชาญจริงๆ  นักศึกษาสามารถมาเรียนได้ สามารถค้นจากเวปไซด์ได้ จากฐานประกันคุณภาพ ตามที่ประกาศของ สกอ.มาจากฐานประกันคุณภาพ ก็ไปดูในฐานดังกล่าว ซึ่งเรามีระบุอยู่  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เชื่อว่าการที่ สกอ.ประกาศนั้น อาจจะเกิดการตกลง หรือคลาดเคลื่อน ซึ่งทาง สกอ.ได้คุยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยแล้ว โดยเฉพาะการปิดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ก็ยืนยันว่าเราต้องการทุ่มเทในเรื่องวิชาที่เชี่ยวชาญ

       อย่างไรก็ตามแม้ว่าประกาศของ สกอ.ที่ออกมาประกาศหลักสูตรไม่มาตรฐานของหลายสถาบัน หรือมหาวิทยาลัย จะไม่ได้ส่งผลต่อความเป็นจริง เนื่องจากบางแห่งได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งปิดอย่างของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา แต่ก็ได้สร้างความเสียหาย ความสงสัยให้กับสาธารณชนได้

             

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ