X

21-25 มิย 67 กินอาหารไทยพื้นบ้านอยุธยากัน

พระนครศรีอยุธยา-วัฒนธรรมจังหวัดฯตอบรับอาหารไทยซอฟเพาเวอร์ จัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ยกของกินคาวหวานในตำนานมาเกือบร้อยร้านพร้อมมหกรรมการแสดงเพียบ หวังดึงคนเที่ยวอยุธยา รีบจองที่พักด่วน..

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” พร้อม นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ให้คงอยู่ต่อไป จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณ ลานหลังวัดมหาธาตุ และวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นบ้าน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร จำนวนกว่า 80 ร้านค้า  การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน  การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขน ลิเก การแสดงจากเยาวชนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการแสดงพื้นบ้านอีกมากมาย   โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา ในครั้งนี้จะสร้างแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเกิดแรงผลักดันในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อาหารพื้นบ้าน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสืบไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ