X

ททท.นำทัวร์บัส EV ลดคาร์บอนเที่ยวอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา-ททท.จับมือภาคเอกชนจัดคาราวานรถบัสทัวร์ EV “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่า เจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน”

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2567 นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผ.อ.ททท.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา เมธีวุฒิกร นางสาวนริศรา จันทร์อี่ รองผ.อ.ททท.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวในประเทศ 6 สมาคม จัดกิจกรรมคาราวานรถบัสทัวร์ EV “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่าเจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่อยุธยา” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โ ด ย นำ นักท่องเที่ยว 240 ค น เดินทางในเส้นทางกรุงเทพ-พระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในวนั ธรรมดาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เนื่องในโอกาสวนั สิ่งแวดล้อมโลก

นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำ นวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. เปิดเผยว่า คาราวานรถบสั ทวั ร์ EV “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่าเจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่อยุธยา” เป็นการร่วมมือกันของ ททท. และสมาคม ท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมด้วย บริษัทรถไฟ ร.ฟ.ท. จำกดั เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางในวนั ธรรมดา และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เนื่องในโอกาสวัน สิ่งแวดล้อมโลกเมื่อ 5 มิถุนายน นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ นวน 240 คน ออกเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ด้วยรถบัสทัวร์ EV ปรับอากาศจำ นวน 10 คันไปท่องเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพ ฯ –พระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธาและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิวัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพิชัยสงคราม วัดสมณโกศฐาราม พร้อมฟังเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากวิทยากร

ททท. คาดหวังว่า นอกจากการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา การท่องเที่ยวสายศรัทธา และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคกลางแล้ว ยังแสดงถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มรถยนต์ EV ซึ่งเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คาร์บอนต่ำที่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วย

ซึ่งในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวได้ฟังเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์จากมัคคุเทศก์ที่มากความรู้ในส่วนของ สอย. ได้จัดของที่ระลึกสำหรับมอบให้คณะฯ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจซื้อสินค้าและจับจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยี่ยมชมแก่คณะนักท่องเที่ยวคาราวานรถบัสพลังงานไฟฟ้า EV ครั้งนี้ โดยตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนรับของที่ระลึกที่ตลาดน้ำอโยธยา ที่กำหนดหลักเกณฑ์การรับแก้วเก็บความเย็นขนาด 30 ออน มีจำนวนจำกัดเพียง 40 ใบ สำหรับมอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าและได้รับใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้า อาหาร ของฝากที่รวมใบเสร็จมากกว่า 2 ใบขึ้นไปและมีมูลค่าการใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 800 บาท สามารถรับแก้วเก็บความเย็น 1 ใบต่อท่าน เป็นของที่ระลึก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 36 ราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ