X

ผู้ว่าร้อยใจเป็นหนึ่งนำน้อมรำลึก รัชกาลที่ 9

พระนครศรีอยุธยา- พ่อเมืองนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ วันดินโลก วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม อบจ.เทศบาลนคร วัดศาลาปูนวรวิหารร่วมถวายราชสดุดี

วันที่ 5 ธันวาคม  เวลา 07:30 น. ที่ หอประชุมพระพิรุณโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการศาล ทหาร ตำรวจ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์จากนั้น ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย ประธานฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระองค์ ที่จัดพระราชกรณียกิจนานัปการขึ้นบริเวณภายในงาน เนื่องในวันดินโลก วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย หน่วยราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพานพุ่มในวันนี้จำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันดินโลก วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอปรด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรและผืนแผ่นดินไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ล้วนก่อให้เกิดความผาสุกแก่แผ่นดินไทยตลอดมา ดังนั้น ในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจาก 67 ชุมชน ร่วมทำบุญ พร้อมปล่อยปลา 199,910 ตัว ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2566  โดยมีพระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ นายเรียงทองบาท  มีพันธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารวังช้างและเพนียด ได้นำช้างมาร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้ด้วย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ นอกจากนี้ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ตามลำดับ

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมถวายความจงรักภักดี รำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ