X

ททท.ยกให้ นัตตี้แอดเวนเจอร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2566

พระนครศรีอยุธยา-อยุธยาสุดเจ๋ง นัตตี้แอดเวนเจอร์ อยุธยาโบท สร้างชื่อ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการ ททท พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าพบนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ พระนครศรีอยุธยา เพื่อรายงานถึงผลการตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 เป็นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุก 2 ปี

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 เพื่อคัดสรรผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) �1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 6 สาขา ประกอบด้วย �     1.1 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย (Outdoor & Adventure activities) �     1.2 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) �     1.3 สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature & Park) �     1.4 สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง (Recreation & Entertainment) �     1.5 สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical & Culture)

�     1.6 สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community) �2. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย �     2.1 สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล (Luxury Hotel) �     2.2 สาขาโลเคชัน โฮเทล (Location Hotel) �     2.3 สาขารีสอร์ต (Resort) �     2.4 สาขาดีไซน์ โฮเทล (Design Hotel) �3. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย �     3.1 สาขาสปา (Spa) �     3.2 สาขาเวลเนส สปา (Wellness Spa) �     3.3 สาขาเวลเนส แอนด์ สปา รีทรีต (Wellness & Spa Retreat) �     3.4 สาขานวดไทย (Nuad Thai for Health) �4. ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)�5. ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) � รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แบ่งออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้�1.รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award) �2. รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award) �3. เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate) �*** โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Award จำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน จะได้รับรางวัล Hall of Fame �กรอบแนวคิดการตัดสินรางวัลประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลักคือ�1.การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมายและนำไปสู่ความยั่งยืน มีกระบวนการจัดการที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กลไกสำคัญประกอบด้วย BCG Economy Model/Responsible Tourism/Low Carbon Management �2. ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration) �3. ความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest) � สิทธิประโยชน์จากทางโครงการฯ �ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์กินรีเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ �1.ส่งเสริมการขายและการตลาด�     1.1 ได้รับเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show/Road Show/Consumer Fair ของ ททท. และพันธมิตรที่ ททท. สนับสนุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด �     1.2 ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่าย 50% ในการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show/Road Show/Consumer Fair กับ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด �     1.3ได้รับการนำเสนอข้อมูลขายผ่านสื่อการตลาดดิจิทัลของ ททท.ได้แก่ Video clip/E-Book/Digital Brochure �2. ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดังต่อไปนี้ �     2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ของ ททท. ได้แก่ เพจ Amazing Thailand และเพจ Thailand Tourism Awards/อนุสาร อสท. �     2.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดการออนไลน์/ข่าวสดออนไลน์/ฐานเศรษฐกิจ/มติชนออนไลน์/เดลินิวส์/แนวหน้า �     2.3ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog/สื่อโซเชียลมีเดียท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง �3. ยกระดับพัฒนาองค์กร Upskill – Reskill �     3.1 ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Seminar/Workshop อาทิเช่น Online Digital Marketing Workshop/งานสัมมนาเจ้าบ้านที่ดี 2566

ซึ่งผลการตัดสินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบริษัทที่ได้รับรางวัลสองบริษัท คือ Nutty’s Adventures ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Award และ Ayutthaya Boat and Travel ได้รับรางวัล Thailand Tourism Certificate ซึ่ง Nutty’s Adventure ของนายนิธิ สืบพงษ์สังข์หรือนัตตี้ เป็นโปรแกรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยวิลแชร์ โดยจะเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัล ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ สามย่านมิตรทาวฮอลล์ 1 ชั้น 5

ในโอกาสนี้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทั้งสองบริษัท และกล่าวว่าขอบคุณชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งยังได้ร่วมมือร่วมสร้างให้อยุธยาเป็นเมืองสะอาด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางมาแล้วจะเกิดความประทับใจ และบอกต่อทำให้อยุธยาเป็นเมืองที่การท่องเที่ยวยั่งยืนตลอดไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ