X

เปิดชื่อผู้สมัครวันแรก กองเชียร์เฮลั่น รับว่าที่ ส.ส.อยุธยา  พรรคดังลงครบทุกเขต

พระนครศรีอยุธยา-เปิดรับสมัคร ส.ส.วันแรก ปี่กลองดัง กองเชียร์เฮลั่น จับตา” เพื่อไทย-ภูมิใจไทย” งานนี้เหนื่อย ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติ เสรีรวมไทย มั่นใจเฉือนคะแนนทุกเขต  ปธ.กกต.ชี้ไม่ต้องห่วงเรื่องบัตรเลือกตั้ง ยันพิมพ์ถูกต้อง

6 โมงเช้าวันที่ 3 เม.ย.2566 ประตูรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปิด บรรดากองเชียร์และผู้สนับสนุนผู้สมัครพรรคการเมืองต่างๆ พากันทยอยไปยัง ห้องประชุม จริยกุล 1 อาคารโรงยิม 2 เพื่อรอคอยผู้สมัครของตนซึ่งเดินทางมาลงชื่อเพื่อเข้ารับการสมัคร โดยมีพรรคที่มาลงเวลาเป็นพรรคแรกได้แก่ เขต 1 พรรคเสรีรวมไทยมาลงเป็นคนแรกเวลา 7.04 น. เขต 2 พรรคไทยชนะ ลงเวลา 06.35 น. เขต 3 พรรครวมพลัง ลงเวลา 7.00 น. เขต 4 พรรคเสรีรวมไทย มาลงเวลา 7.02 น.และเขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ ลงเวลา 7.00 น.

หลังจาก 08.30 น.ได้มีการจับสลากเบอร์ผู้สมัครของแต่ละเขต ซึ่ง เขต 1 เบอร์ 1 ได้แก่ นายนเรศน์ ดาวเรือง ประชาธิปัตย์  2.พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงษ์  รวมไทยสร้างชาติ  3.นายปมุข ภาคย์สุภาพ  ไทยสร้างไทย 4.น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ  พรรคไทยภักดี 5.นายอัณณพ อารีย์วงสกุล เพื่อไทย  6.นายบุญเชิด ศิริยศ พลังประชารัฐ  7.ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์  ก้าวไกล 8.เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ภูมิใจไทย  9 พันธกานต์ ปทุมวัน

เขต 2. เบอร์ 1 ได้แก่ นายนพ ชีวานันท์  ภูมิใจไทย  2.น.ส.เพียงตะวัน วงศ์รุจิโรจน์ ไทยภักดี  3.สมศักดิ์ วาณิชย์ปฎิยุทธ์ รวมไทยสร้างชาติ  4.นายภาสพล โตหอมบุตร รวมแผ่นดิน  5.นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง ก้าวไกล 6.นายธนพล บุญเจริญกิจ พลังประชารัฐ  7.นายสมศักดิ์ สาระชาติ ไทยชนะ 8.นายเอกราช ใกล้สว่าง ประชาธิปัตย์  และ 9.นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล  เพื่อไทย

เขต 3.เบอร์ 1 นายเชาวน์วัต หอมมณฑา ประชาธิปัตย์  2. นายวิม บุนนาคโตวงษ์  รวมไทยสร้างชาติ  3.น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์ ภูมิใจไทย  4. พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม ไทยสร้างไทย   5.พ.ต.อ.พงศ์พล พงษ์พิลา เสรีรวมไทย 6.นายชนทัต ปัทะมะภูวดล พลังประชารัฐ  7.ว่าที่ ร.อ.ธวัชชัย คงสุวรรณ รวมพลัง  8.น.ส.ปานรดา ปัณณธรวราเมธ ก้าวไกล  9.นายองอาจ วชิรพงศ์  เพื่อไทย และ 10.นายภาณุ อบรมชอบ ไทยภักดี

เขต 4. เบอร์ 1 นายบุญชอบ อินทรรักษาทรัพย์ ไทยภักดี  2.นายพิติพรรธน์ พรรณชนะ พลังประชารัฐ   3.นาย     ปวริศฐ์   ปิยศรีขจรศิริ  รวมไทยสร้างชาติ  4.นายกวินทรงสิริ  กระแสวาส เสรีรวมไทย  5.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย  6. นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์  เพื่อไทย  7.นายวีระยุทธ ใยวังหน้า ก้าวไกล และ 8. รศ.ดร.เอก เกิดเต็มภูมิ ประชาธิปัตย์ 

เขต 5 เบอร์ 1 น.ส.วรวีร์ การมิตรี รวมไทยสร้างชาติ  2.นายพชรพล จิตรีปลื้ม ไทยศรีวิไลย์  3.น.ส.เจริญขวัญ จันทร์วิจิตร ก้าวไกล  4.นายจิรทัศ ไกรเดชา  เพื่อไทย 5.นายอาทิตย์เทพมงคล ทองรอด ประชาธิปัตย์  6.นายประดิษฐ์ สังขจาย ภูมิใจไทย 7.นายสำเริง การเสถียร ไทยภักดี  8.นายคมสัน เทียนดี  เสรีรวมไทย 9.นายเสรภณ การสมพรต ไทยสร้างไทย 10. นายภูมินทร์ มงคลกาย  พลังประชารัฐ และ 11. นายธนพล บุญเขตร์ ทางเลือกใหม่

โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีเขตเลือกตั้ง จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อปี 2562 มีจำนวน 4 เขตเลือกตั้งและมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 665,860 คน  ทั้งนี้ นายอิทธิพรให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวมของการรับสมัคร ส.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้สมัครต้องศึกษาว่าตนเองต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงสมัคร ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้ใดหากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถร้องเรียนได้

โดยก่อนการเลือกตั้ง กกต. ได้จัดโครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ควรจะเป็น อะไรที่กฎหมายห้ามกระทำเพื่อให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ กกต. แนะนำได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การร้องเรียน อยากให้คำนึงหากเป็นการร้องเท็จ ก็จะมีโทษตามกฎหมาย

นายอิทธิพรกล่าวต่อว่า หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกจากสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ของ กกต.แล้ว ยังสามารถโทรสอบถามผ่านสายด่วน 1444 หรือโหลดแอพพ์ สมาร์ทโหวต หลังจากวันที่ 14 เมษายน ที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ก็จะมีข้อมูลประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด ข้อควรปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆ  รวมถึงสามารถยื่นขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำลังเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน

นายอิทธิพรกล่าวถึงการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งว่า การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง กกต.ต้องปฏิบัติตามมาตรา 84 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับแก้ไขที่กำหนดให้บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภทต้องมีความแตกต่างกัน จะเหมือนกันไม่ได้ โดยแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องมีช่องทำเครื่องหมายและหมายเลขของผู้สมัครให้เพียงพอกับจำนวนผู้สมัครบัญชีรายชื่อกฎหมายระบุว่า ต้องมีช่องหมายเลขของผู้สมัคร สัญลักษณ์พรรค และชื่อพรรค ก่อนหน้านี้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้แต่ กกต. ก็ปฏิบัติเช่นนั้นมาตลอด แต่วันนี้สิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นข้อกฎหมายไปแล้ว มีการเลือกตั้งเมื่อปี 62 ที่เป็นบัตรใบเดียวแต่ถ้าเป็นบัตร 2 ใบเราก็ปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ